Privacy Policy

 

Last Updated: 07/01/19                                            

Privacy Policy in other languages:  

CZ - DE - EN - ES - HU - PL - SK

 

Köszönjük, hogy meglátogatta a Smaller Earth weboldalait vagy alkalmazását! Az Adatkezelési Szabályzatunk segít Önnek megérteni, hogyan használjuk fel az Ön által megosztott adatokat. Tartalmazza, hogy hogyan gyűjtünk adatokat és hogyan használjuk fel ezeket, kivel és hogyan osztjuk meg ezeket és Önnek milyen jogai vannak.

Amikor azt mondjuk, hogy "mi", "miénk" vagy "Smaller Earth" akkor a Smaller Earth Group Limited-re hivatkozunk, amely a Smaller Earth márkáinak, védjegyeinek és honlapjainak tulajdonosa és üzemeltetője.
 
Amikor azt mondjuk, hogy "ön; te" vagy "felhasználó" akkor olyan személyre utalunk, aki feliratkozott egy Smaller Earth szolgáltatásra, meglátogatta weboldalainkat vagy az egyik alkalmazásunkat használja.
 
Kérjük, figyelmesen olvassa el a megállapodásokat. Ha pedig nem ért egyet a jelen feltételek bármely részével, ne használja tovább szolgáltatásunkat.

A Smaller Earth nem ad el adatokat Önről, sem pedig nem osztja meg ezeket harmadik féllel direkt marketing céljából, kivétel ha ehhez Ön kifejezetten hozzájárul.

Ez az adatkezelési szabályzat a Smaller Earth összes weboldalára vonatkozik - beleértve a mobiltelefonos applikációkat is (például Camp Leaders iOS app) - amelyet mi üzemeltetünk.

A weboldalaink:

 

Adatkezelési Tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató) a Campleaders Hungary Kft.-t (székhely: 5600 Békéscsaba, Felső Körös sor 72. Adószám: 13611167-2-04, Cg.04-09-006880, KSH: 13611167-7810-113-04, Munkaügyi Központ eng.szám: 3103-5/2005, IATA szám: 3121414 2, levelezési cím: 1051 Vigyázó Ferenc utca 4. III. em. 1., email cím: hungary@campleaders.com; a továbbiakban: Campleaders avagy Adatkezelő) adatkezelési és adatvédelmi szabályzata (a továbbiakban: Adatkezelési és Adavédelmi Szabályzat) alapján készült.
 
A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban külön meg nem határozott, nagy kezdőbetűvel jelölt fogalmak a Campleaders és az általa kínált, az USA, vagy Kanada, vagy Új-Zéland területére közvetített, illetőleg ott megvalósuló kulturális csereprogram, vagy szakmai gyakornoki programra (továbbiakban: Program) jelentkező (továbbiakban: Jelentkező) között létrejött szerződésben (továbbiakban: Programszerződés), illetőleg az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatban megjelölt tartalommal bírnak. 
 
Az adatkezelés célja: A Campleaders a Jelentkezők személyes adatait a köztük lévő eseti, avagy rendszeres kapcsolat fenntartása, valamint szerződéses kötelezettségek teljesítése (így különösen fogadó táborokkal és szállodaközpontokkal való kapcsolattartás, vízumügyintézés, járatfoglalás stb.), továbbá a számlázási és egyéb jogszabályon alapuló kötelezettségek céljából kezeli. 
 
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Jelentkező hozzájárulása, a Programszerződés teljesítése vagy azt megelőzően a szerződés megkötéséhez szükséges lépések megtétele, valamint a Campleadersre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. a), b) és c) pontok). 
 
A kezelt adatok köre: 
 • családi- és utónév; születési hely, idő; anyja neve; bejelentett állandó lakcím; levelezési cím; adószám; elérhetőség (telefonszám, e-mail cím); felsőoktatási intézmény neve/szak; 
 • egészségügyi állapot, kóros szenvedélyre vonatkozó adatok (dohányzás; egészségügyi problémák; drogfogyasztás; mentális rendellenesség), valamint a büntetett előéletre vonatkozó adatok;
 • vallási, világnézeti meggyőződés (a Jelentkező kérése alapján)
Az adatkezelés időtartama: A Jelentkező személyes adatait a Campleaders az adott jogviszony fennállása alatt illetőleg, a jogviszony megszűnését követő törvényben meghatározott ideig kezeli. A Jelentkező a Program lezárultát követően jogosult az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását visszavonni, az Infotv 6. § (5) bekezdése alapján azonban a Campleaders a szerződésből fakadó igények esetleges érvényesítése céljából az ehhez szükséges adatokat és okiratokat, az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. 
 
Adatfeldolgozás, Adattovábbítás: Az Adatkezelő a Jelentkezők adatait a Smaller Earth Group-nak, a Közreműködőknek (azaz a fogadó táboroknak és/vagy szállodaközpontoknak, az USA Nagykövetségének és az USA Department of State-nek, a vízumszponzoroknak, valamint a Jelentkezőt utaztató légitársaságoknak), a könyvelését végző gazdasági társaságnak, illetőleg szükség esetén a jogi ügyeit ellátó ügyvédi átadni jogosult, betartatva velük az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatban részletesen meghatározott adatkezelési irányelveket. A Campleaders a Jelentkező adatait a Programszerződés teljesítése érdekében a szolgáltatás alapvető jellegéből adódóan harmadik országokba – az adott Programtól függően az Amerikai Egyesült Államok, Kanada, valamint Új-Zéland területére – is továbbíthatja.   
 
Egyéb: A Campleaders felhívja a figyelmet, hogy a www.campleaders.com; www.resortleaders.com/hu, www.kiwiandkiwi.hu, www.smallerearth.com/hu és a my.smallerearth.com cím alatt elérhető honlapokat a Smaller Earth Group üzemelteti, így annak vonatkozásában a Smaller Earth Group adatvédelmi és cookie szabályzata az irányadó. 
 
Jogorvoslat: Az Infotv. 14. § a) - c) alapján az Érintett kérelmezheti a Campleadersnél a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. A Campleaders tájékoztatja a Jelentkezőt, hogy a jogellenesnek vélt adatkezelés esetén a NAIH-hoz, vagy bírósághoz lehet fordulni az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatban megjelöltek szerint. 
 
 

Információ amit gyűjtünk

Az applikáció és a weboldal háromféle adatot gyűjt(het):

Személyes adat

Ezeket önkéntesen kell megadni a szolgáltatásaink használatához a regisztrációtól kezdve. 

Használati adatok

Ezek az adatok segítenek nekünk megérteni a weboldal vagy applikáció használati szokásait, ezáltal jobbak tudunk lenni. 

Cookie (süti)

A cookiek (sütik) kis szöveges csomagok, amelyek az Ön számítógépén, mobilján tárolódnak. Ezek segítik önt például a belépés során (megjegyzik a belépési információkat) vagy nekünk megérteni a felhasználói szokásokat.

 

Személyes adatok 

A személyes adatok olyan adatok, amelyek azonosítanak téged vagy ésszerűen használhatók ahhoz, hogy téged, mint önálló egyént azonosíthassunk. A személyes adatokat leggyakrabban az alábbi módokon különböztetjük meg és gyűjtjük össze:
 • Mikor regisztrálsz valamelyik programunkra;
 • Mikor több információhoz szeretnél jutni valamelyik programunkat illetően;
 • Mikor érdeklődést tanusítasz valamely programunk iránt;
 • Mikor online kapcsolatba lépsz velünk;
 • Mikor visszajelzést adsz nekünk valamely programunkat illetően; 
 • Mikor önkéntesen csatlakozol levelezési csatornánkhoz.
 
Minden programunkra való jelentkezéskor információkat kérünk tőled, ilyen például a teljes neved, e-mail címed, jelszavad, születési dátumod, címed, postai irányítószámod és országod. A jelentkezés során kérünk téged, hogy önként további információkat is adj meg nekünk, ilyen például: otthoni címed, sürgősségi kapcsolattartási adataid, profilfotód, munkatörténeted és referenciáid. Valamint a sürgősségi kapcsolattartó személyi adatai. 
 
Amikor több információt szeretnél kérni egy programról, akkor kérhetünk olyan információkat, mint például teljes neved, e-mail címed és elérhetőséged.

 

Érzékeny személyes adatok

Olyan információ, mint például az erkölcsi bizonyítvány érzékeny személyes adatnak minősül (Data Protection Act 1998). Ezeket az adatokat azért gyűjtjük, hogy megfeleljünk a különböző nemzetközi kormányok által meghatározott vízumkövetelményeknek.

Egyéb érzékeny személyes adatok, például a vallási háttered és a kórtörténeted önként adhatod tovább nekünk, hogy segítsen az elhelyezéseddel kapcsolatban. Ha az adatokat összevonták vagy névtelenné tették, akkor így az már nem azonosítható egyénnel tehát már nem minősül személyes adatoknak. A Smaller Earth ezen adatokat bármilyen üzleti célra felhasználhatja.

 
A személyes adatok feldolgozásának törvényes alapja a GDPR értelmében
 
Amikor egy Smaller Earth programba regisztrálsz, a szerződést a személyes adatok feldolgozásának jogszerű alapjaként fogjuk értelmezni. Mint potenciális jelentkező, regisztrálsz egy adott Smaller Earth programba, mi feldolgozzuk az adataidat annak érdekében, hogy programjainkat biztosítani tudjuk számodra.
 
A marketingkommunikációhoz való csatlakozáskor vagy a Smaller Earth programhoz kapcsolódó visszajelzésekkel kapcsolatban a hozzájárulásod a feldolgozás jogszerű alapjaként fogjuk használni. Kifejezetten felkérünk arra, hogy add meg nekünk a marketingkommunikációhoz szükséges adatokat a Smaller Earth program regisztrálása során.
 
 
A feldolgozás jogszerű alapja - Büntetőjogi adatok
 

A Smaller Earthnek törvényességi alapja van a GDPR 6. cikke értelmében (azaz szerződések, jogi érdekek) a büntetőítéletek vagy bűncselekményekkel kapcsolatos adatok feldolgozására. A vállalatnak jogában áll a GDPR 10. cikke szerint az adatalany hozzájárulásán alapulnia (az 1. melléklet 3. része az Egyesült Királyság jogszabályai szerint). A résztvevők büntetőítéletének átfogó nyilvántartása nem kerül megőrzésre és a büntetőítéletekkel vagy bűncselekményekkel kapcsolatos adatok névtelennek minősülnek, amikor a szolgáltatás befejezettnek minősül.

 

Milyen információkat gyűjtünk, tárolunk, és hogyan használjuk azokat? 

A weboldal meglátogatásával és regisztrációval az alábbi adatokat gyűjtjük be:

A weboldalaink meglátogatásakor csak általános információkat gyűjtünk, amelyek nem azonosítják a felhasználót személyesen (pl.: látogatottsági adatok). Ezeket és az ezekhez hasonló információkat folyamatosan elemezzük, annak érdekében, hogy az oldalunk látogatói igényei alapján fejleszthessük a felületet. A honlapunkon cookie-kat is használunk. 

A szolgáltatásainak igénybevételéhez regisztrációs formanyomtatvány kitöltése szükséges. A regisztrációs felületen a Campleaders Hungary Kft. a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat (nevet, e-mail címet, országot, nemet, születési dátumot, telefonszámot, belépési azonosítót) kér.

Az adatvédelmi törvénnyel összhangban a Jelentkező tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, továbbá jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje azok törlését.

Továbbá gyűjtünk még:

Eszközinformációk

Gyűjtjük, hogy milyen eszközzel használják a Szolgáltatásainkat, milyen operációs rendszerrel, eszközbeállításokkal, de ez mind függ az eszközének beállításaitól.

Log adatok

A Szolgáltattásaink használata során a szerverek elmentik az alábbi adatokat: Internet Protocol cím (IP), böngésző típusa és beállításai, bejövő vagy kimenő oldalak, érkezési oldal (landing pages), milyen oldalakat nézett meg, nyelvbeállítások, idő és dátumbélyegek.

Helyzetinformáció

Amikor a szolgáltatásainkat használja, akkor a szerverek az IP cím alapján behatárolják az ön elhelyezkedését, ezzel biztosítva a megfelelő nyelvű oldal betöltését. 

Cookie (sütik)

Bővebben a cookiek által tárolt adatokról, látogassa meg az ehhez kapcsolódó weboldalunkat: Cookie Policy.

 

Adatok felhasználása

Az általunk gyűjtött információkat az alábbi módokon használjuk:
 • Segítségével fejezheted be a programba való jelentkezésed és segíted az elhelyezésed menetét is a fogadószervezet számára;
 • E-mailek és egyéb, a szolgáltatáshoz kapcsolódó kommunikációért;
 • Válaszoljunk kérdéseidre és a megfelelő ügyfélszolgálat nyújtására;
 • Szolgáltatásaink igénybevétele ügyfeleink nevében, például repülőgépjáratok foglalására;
 • Számlázásra, számlavezetésre és egyéb adminisztratív feladatokra;
 • Szolgáltatásaink vagy programjaink fejlesztésére;
 • Marketingkommunikáció küldésére;
 • A biztonsági kérdések vizsgálatára és a csalás megelőzésére.

 

Ki férhet hozzá az adatokhoz?

A Campleaders Hungary Kft. és Smallerearth Ltd. jelenlegi és leendő munkatársai a szükséges mértékben, továbbá a folyamat során elengedhetetlenül fontos szervek és szolgáltatók (pl. Konzulátus, légitársaság, biztosító, internetszolgáltató, tárhelyszolgáltató stb.) bizonyos mértékig.

Biztonsági és Rendvédelmi Hivatal (pl. rendőrség)

A Smaller Earth megoszthatja a személyes adatait ha a törvények, bírói határozatok erre kötelezik.

További informácóik a szolgáltatókról, akikkel együtt dolgozunk

 

Adatmegőrzés

A személyes adataidat csak azokra a célokra használjuk fel, amelyekre azokat előzetesen összegyűjtöttük és csak addig tartjuk meg, ameddig a szerződéses, pénzügyi és jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükségünk van rájuk.
 
Általánosságban ez azt jelenti, hogy:
 • Ha regisztrálsz egy programra, de végül nem jutsz el a prograndíj befizetéséig, akkor az összes személyes adatot törölni fogjuk 3 évvel a regisztrációdat követően.
 • Ha regisztrálsz egy programra és fizetsz, a személyes adataidat (kivéve név, cím és pénzügyi tranzakciók) törlésre kerülnek 3 évvel az utolsó befizetés dátuma után, vagy 3 évvel a program befejezése után (attól függően, hogy melyik van később). Az összes fennmaradó Személyes Adatot az utolsó befizetés dátumát követő 7 év elteltével töröljük.

 

Korhatárok

Programjaink a 18. életévüket már meghaladott fiatalok felé irányulnak. Ha megtudja, hogy 18 év alatti személy személyes adatokat adott nekünk beleegyezés nélkül, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot és az adatokat ennek megfelelően töröljük.

 

Linkek

Gyakran hirdetünk harmadik felektől származó hirdetéseket és más külső weboldalakhoz kapcsolódó tartalmakat. Nem ellenőrizhetjük, illetve nem vállalhatunk felelősséget a harmadik felek adatvédelmi irányelveiért vagy az ott megjelenített tartalomért. Kérünk, olvasd el ezeknek a feleknek a saját adatvédelmi irányelveit, amikor elhagyod weboldalunkat, hogy megtudd, hogyan gyűjtik és dolgozzák fel adataidat.

 

Biztonság

Nagyon komolyan vesszük a felhasználók információinak védelmét. A fiókadatok, mint például a jelszó, védik a fiókod, ennek érdekében egyedi és erős jelszót kell használnod. Kérjük, őrizd meg a jelszavad és korlátozd a hozzáférést számítógépedhez és böngésződhöz.

 

Az Ön jogai

Joga van:

 • Másolatot kérni az Önről tárolt adatainkról. 
 • Kérelmet benyújtani az adatai korlátozásához, vagy töröltetnie azokat.
 • Kérelmet benyújtani az Ön adatainak frissítéséhez.
 • Kérelmet benyújtani, hogy nem küldhessünk Önnek semmilyen marketing célú megkeresést, online vagy levél formájában.
 • Panaszt benyújtani az adatkelezéssel kapcsolatosan a NAIH-hoz.

Ha szeretne leiratkozni bármilyen marketing célú hirlevelünkről, csak kattintson az “unsubscribe” vagy "leiratkozás" gombra az e-maileink végén. 

Ha töröltetni szeretné az adatait, kérjük küldjön levelet postán vagy e-mailben az alábbi elérhetőség egyikére:

Data Protection Officer, Smaller Earth, 4th Floor Atlantic Pavilion, Albert Dock, Liverpool L3 4AE

vagy dpo@smallerearth.com